odšacati

procijeniti

Dobro ga je odšacala, prvi dan mi je rekla da je gnjida.