šajser

ob. uz “stari”, prdonja, seronja

Humbert nije samo stari šajser koji zavodi male curice.