šakica

Naziv za pozdrav sudaranjem šaka, umanjenica za šaku.

Aj, daj šakicu