šamarati majmuna

masturbirati (muškarci)

Desna mu je ruka jača od šamaranja majmuna.