šara

svaki službeni dokument: diploma, vozačka dozvola…

Teško će te zaposliti ako nemaš šaru.