Šara

Šarengradska ulica u Zagrebu

Hoćeš da se nađemo u onom bircu na Šari?