šatra

interni rječnik određene skupine govornika, žargon

Ima raznih oblika šatre, jedan obrće slogove pa se kaže vo-zdra umjesto zdravo.