šeko pjan

u potpunosti pijan, mrtav pijan

Nije te ništa čuo, šta ne vidiš da je šeko pjan.