seljačija

seljački stil, seljačka furka

Pogledaj tapete u bircu, čuj muziku. Isuse, koja seljačija.