sijema

sjeme, posebno marihuane

Maci, zasadija san sijemu.