sikterica

kava koja se nudi na kraju obroka kao znak gostima da je vrijeme odlaska

Oćeš kavu? – Siktericu ili zbilja?