sikteruša

kavica ili zadnje piće koje domaćin nudi ljudima kad želi da polako krenu doma

Jel ovo sikteruša? Moramo ići?