šiljevina

ono kaj ostane kad našiljiš olovku sa šiljilom

Ispod klupe ima puno šiljevine.