silovana šatra

šatra koja zvuči neprirodno, često govornik namjerno radi šatru od riječi za koju zna kako će zvučati baš tako

Frajer stalno baca silovane šatre. Jučer mi je rekao da idem u vetkre!