šiza

ludilo, histerija

Točno kužiš kak ju hvata neka šiza.