škicati

gledati kriomice, viriti

Malo sam škicnula u njen test pa sam vidjela da nije pola riješila.