skokšutirati

povraćati (osobito nakon velike količine alkohola)

Sinoć sam skokšutirao po putu do doma…