Špeksir

šaljivo ime za Shakespearea

Jesi čitao šta Špeksira u školi?