špicarica

tehnička olovka

Kupila sam mine za špicaricu.