spika

Govor određene društvene skupine (npr. kvartovska, lokalna, ulična i sl.)

Četiri lika pričaju svoje priče, a sve je predstavljeno kao tipična kvartovska spika.