špinčiti se

praviti se važan, hvalisati se čime

On se stalno špinči sa svojim kakti super znanjem engleskog, onda dođu ljudi a on ni da bekne.