srčkati

glagol koji opisuje znak srca u frazama poput I “srce” NY

Jako srčkam New York, idem prvom prilikom.