sto gradi

nešto u velikoj, gotovo maksimalnoj količini ili opsegu

Luda je sto gradi!