strgan/a/o

1. fizički povrijeđen 2. bolestan

1. Strgan sam još od one košarkaške utakmice. 2 Strgan sam od gripe već tri dana.