šuft

čovjek koji podmeće drugima kajle, koji radi iza leđa i sl.

On je takav šuft da ne plaća alimentaciju.