Suljo

odmilja za tursku seriju “Sulejman Veličanstveni”

Čekamo Sulju. Danas bi konačno trebao sredit Ibrahim-pašu.