šupak gaće žvače

izraz straha

Prišli su mu neki taberi u mraku a njemu šupak gaće žvače.