sve pet

Time se izražava zadovoljstvo nekim stanjem, rezultatom i sl.

Kako je bilo na moru? Sve pet!