šverati

švercati, krijumčariti

Šveramo preko grane sve od duhana do lijekova.