akaunt

korisnički račun u online aplikacijama, na forumima i slično

Znaša kakav akaunt imam na Steamu? Brate mili!