arbajt

rad, posebno rad gastarbajtera na njemačkom govornom području

Sa arbajta kad se vratim kući…