benzinska

razgovorno za benzinsku pumpu

Kad će iduća benzinska? Osto sam bez čikova.