biti haj

biti na drogama, biti urokan

Zanemari što je rekao, bio je jako haj.