čarobni papiri

novčanice, novac

Idem do bankomata, fali mi čarobnih papira.