ćehlica

praktična šala ili anegdota koju se prepričava

U Blatu na Korčuli svi su puni ćehlica.