Oznaka čibučiti

čibučiti

pušiti, dimiti

Čim se probudi, baci se na čibučenje.

čiburiti

dimiti, pušiti, isto što i čibučiti

Čiburiš, majstore?