eleganci

u vicu, elegantni Cigan

Vidi džozle kod Cige. Pa to je eleganci!