formulacija

namjerni misnomer riječi formacija; odnosi se na formacije sportskih momčadi

Uzeo je Brazil u PES-u i ima novu formulaciju.