gimza

gimnazija

Moraš imat dobar prosjek da upadneš u gimzu.