lajavac

automobil s razglasom, koji kruži i prenosi informacije

Prolazio je lajavac, najavili su koncert navečer.