Oznaka jedrenje

gindac

konop koji služi za podizanje jedara

Puk’o nam je gindac spinakera.

kacati

zategnuti uže na jedrilici

Kacaj to!

laškati

popuštati konop na jedrilici (brodu)

Laškaj tu škotu!

molati

1. što brže (ot)pustiti konop (na brodu)
2. prestati koga smetati/uznemiravati ili kome dosađivati

Pa rekao sam ti da molaš!
Ma ajde više molaj me!

orca

kretati se prema smjeru puhanja vjetra; ići u vjetar (brodom)

Do prve bove vozi se orca.

prova

prednji dio broda

Udarili smo provom u njegovu krmu.

škota

uže (na brodu)

Nisam na vrijeme pustio škotu pa smo se skoro sudarili.