Katanci

kolokvijalno za The Settlers of Catan (hrv. Naseljenici otoka Catan), društvenu igru na ploči

Jel nas ima troje da odigramo Katance?