kefanje

jebanje, seks

Kakvo sam dobro kefanje imao jučer!