Oznaka kvartovski žargon

bajsa

pikula veličinom puno veća od onih standardne veličine

Oš se đorat za bajsu?

centrala

pogodak šakom posred glave

Mojne mi se krilit jer će bit centrala!

japanka

pikula veličinom puno manja od standardnih

Imam tri japanke.

koraljka

prozirna staklena pikula u kojoj se vide šare nalik na koralje (naglasak na drugom slogu, koraljka)

Imam crvenu i plavu koraljku.

kuba

u pikulanju: crta s koje igrači u novom krugu igre bacaju pikule

Povuci kubu.

lovac

u pikulanju: igrač koji u novom krugu igre prvi baca pikulu s kube

Lovac! (ja prvi bacam)

nafrizirani auto

Ova fraza se najčešče koristi kako bi se ismijao nadobudni vozač koji ubija Yugića po kvartovskim ulicama. Nafrizirani auto ističe se u prometu lošim zvukom, neukusnim plastičnim ukrasima na karoseriji i odvratnim presvlakama za siceve.

Vozač nafriziranog Yugića turira istog ispred škole i naglo kreće. Ekipa sa strane podrugljivo plješće i viče: “Jebeno frajeru, care!”.

naftalinka

neprozirna vrsta pikule koja se presijava kao nafta na površini vode

Blago siga tebi, imaš dvije naftalinke.

piksa

1) pikula; 2) limenka; 3) glava

1) Imam novu piksu: naftalinku! 2) Kupi piksu pelata. 3) Dobil buš po piksi!

piksati se

pikulati se

Dečki, idemo se piksati?

porculanka

neprozirna pikula od porculana

Mama mi je kupila porculanke.

prezec

u pikulanju: igrač koji u novom krugu igre treći baca pikulu s kube

Prezec! (treći sam!)

troperka

staklena prozirna pikula u kojoj se vide tri pera raznih boja

Imam najviše troperki.

zec

u pikulanju: igrač koji u novom krugu igre drugi baca pikulu s kube

Zec! (drugi sam!)

žova

u pikulanju: jamica u koju igrači ubacuju pikule

Ubacio sam naftalinku u žovu.