Leonardo di Krapio

posprdno za glumca Leonarda di Capria

Eno ga di Krapio, glumi umjetnika.