oblak

vidi: klaud

Ok ako ti je dizajn u oblaku, ali nije ok ako si ti u oblacima.