oklop

u vojnoj literaturi, skupni naziv za tenkove i druga oklopljena vozila

Njemački oklop u početku se nesmetano probijao kroz Rusiju.