Oznaka organizacije

Civilni stožer

uobičajeni misnomer za Stožer civilne zaštite, prisutan i u medijima (pisano za vrijeme epidemije korona virusa)

Ljudi uglavnom vjeruju Civilnom stožeru.

HKS

skraćeno za Hrvatski kviz savez

Postao sam i ja drug član HKS-a.