Oznaka pikulanje

bajsa

pikula veličinom puno veća od onih standardne veličine

Oš se đorat za bajsu?

cač

jednobojna pikula, vrijednija od troperki, šestoperki i sl.

Daj mi tri pikse za ovog cača

cika

udarac klikera u kliker. Jedan od uvjeta za otruljit kliker protivniku.

Cika! Još trebam roke i otruljio sam ti sve.

čonci

Klikeri, pikule, franje namijenjeni dječjoj igri prije ere kompjutera i PS-a. Raznih veličina materijala i izvedbi a samim time i vrijednosti. Neslužbeno sredstvo plaćanja kod muške djece. Od staklenih preko porculanskih,kamenih do metalnih. Najpoznatiji su vodenjak, bižinac, porculanka, talijanka…

Igramo čonce na njente-njente

grackati

uzeti, otuđiti, preoteti
npr. sličice ili pikule, stariji klinci mladjima
od “gracka pacovina” tj. “gradska placovina”

1. E, ostavi, nemoj mi grackat! 2. Gracka, klinci, gracka! (kao imenica)

japanka

pikula veličinom puno manja od standardnih

Imam tri japanke.

kamenjarka

kamena pikula

Imam četiri kamenjarke.

koraljka

prozirna staklena pikula u kojoj se vide šare nalik na koralje (naglasak na drugom slogu, koraljka)

Imam crvenu i plavu koraljku.

kuba

u pikulanju: crta s koje igrači u novom krugu igre bacaju pikule

Povuci kubu.

lovac

u pikulanju: igrač koji u novom krugu igre prvi baca pikulu s kube

Lovac! (ja prvi bacam)

naftalinka

neprozirna vrsta pikule koja se presijava kao nafta na površini vode

Blago siga tebi, imaš dvije naftalinke.

otruljiti

osvojiti protivnikov kliker nakon što si ga ciknuo i pogodio roku/ropu.

Neću klikerat. Ti mi uvijek sve otruljiš.

pepsika

kliker od tamnijeg stakla a la Pepsi Cola

Dam ti dva dvobojca za tu pepsiku.

piksa

1) pikula; 2) limenka; 3) glava

1) Imam novu piksu: naftalinku! 2) Kupi piksu pelata. 3) Dobil buš po piksi!

piksati se

pikulati se

Dečki, idemo se piksati?

porculanka

neprozirna pikula od porculana

Mama mi je kupila porculanke.

prezec

u pikulanju: igrač koji u novom krugu igre treći baca pikulu s kube

Prezec! (treći sam!)

roka/ropa

rupa u koju se u klikeranju mora ubaciti kliker

Ej stani malo! Pa ti nemaš rope a otruljio si mi kliker.

špagetaner

kliker sa zapetljanim nitima u središtu a la špageti

Može špagetanera i dva obična za baburu?

troperka

staklena prozirna pikula u kojoj se vide tri pera raznih boja

Imam najviše troperki.

zaja

igrač koji zadnji počinje partiju klikeranja. varijacije uključuju predzaja (počinje predzadnji) i zagzaja (počinje posljednji nakon zaje, ako ekipa dopusti ;D )

Zaja! Predzaja! Zagzaja! Ej ne seri s tim zagzaja, jel ti jasno?!

zec

u pikulanju: igrač koji u novom krugu igre drugi baca pikulu s kube

Zec! (drugi sam!)

žova

u pikulanju: jamica u koju igrači ubacuju pikule

Ubacio sam naftalinku u žovu.