piton

programski jezik Python

Uredno polaže ispite na FER-u i još uči piton u slobodno vrijeme.